Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2024

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων Α΄ Γυμνασίου

 

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων Β΄ Γυμνασίου

 

Πρόγραμμα απολυτηρίων εξετάσεων Γ΄ Γυμνασίου

 

Η βαθμολογία Β΄Τετραμήνου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, μέσω του Myschool, την Πέμπτη 30 Μαϊου 2024, στις 12.00

Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή και να μεριμνήσετε για την ώρα προσέλευσης των παιδιών στις εξετάσεις Ιουνίου, η οποία πρέπει να είναι 15 λεπτά πριν την έναρξή τους, καθώς η καθυστέρηση οποιουδήποτε μαθητή προκαλεί καθυστέρηση της όλης διαδικασίας, και όχι μόνο του δικού του τμήματος!